Destapem les transnacionals, impactes i projectes transformadors

15/10/2018

SETEM Catalunya

siguiente

Del 30 d'octubre al 27 de novembre, tots els dimarts a la tarda impartim aquest curs per parlar dels impactes de les transnacionals però també de projectes transformadors que aposten per un model just i solidari. L'organitzem juntament amb la Fundació Solidaritat UB, Món3, Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC i SETEM Catalunya. És obert a tots els públics però l'alumnat de la UB i de la UPC el podrà convalidar per 1 crèdit ECTS.

En l’actual món globalitzat, el patriarcat, la cultura del consumisme i l’acumulació de capital són presents en moltes de les relacions econòmiques i socials que tenen lloc a la nostra societat. El preu dels serveis i productes reduït al màxim per la forta competència d’aquest mercat globalitzat no es correspon, però, amb el seu cost real. Les empreses transnacionals que es lucren d’aquest negoci estan molt sovint darrere de flagrants i continues vulneracions dels drets humans, com la precarietat laboral o la repressió sindical en la indústria global deslocalitzada, que a més incideixen especialment sobre les dones. Aquestes empreses actuen i es lucren amb impunitat gràcies a la falta de voluntat per definir una normativa internacional o estatal en els països on deslocalitzen les seves activitats, o d’establir mecanismes per aplicar-la, i intenten evitar la pressió social utilitzant campanyes de màrqueting social i ambiental. A partir de la col·laboració d’expertes i activistes, en aquest curs destaparem aquests impactes de les transnacionals, específicament en els sectors de la banca, la indústria tèxtil i l’electrònica, i abordarem estratègies d’activisme com a eina de transformació social i de canvi.

Consulta el tríptic amb la programació del curs

 

LLOC, DATES I HORARI DEL CURS

Dimarts 30 d’octubre i 6, 13, 20 i 27 de novembre de 18 a 21h a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB (Avinguda Diagonal, 690 - 696, 08034 Barcelona), Aula 1021.

Preu de matrícula: 20€. Matrícula gratuïta per a sòcies i voluntàries de SETEM Catalunya i per a voluntàries de la Fundació UB Solidaritat, Món3 i del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

Per procedir amb la inscripció, és necessari fer l’ingrés al compte: Caixabank ES50 2100 3642 1122 0003 6125, i enviar el resguard de la transferència conjuntament amb aquest full de matrícula omplert al correu: mon-3@pangea.org.

 

AVALUACIÓ

Per obtenir el certificat d’assistència és necessari assistir al 80% de les classes, així com completar un breu test al final del curs. Per a obtenir 1 crèdit ECTS si s’és estudiant de la UB o la UPC, s’ha de presentar, a més, un treball escrit a partir dels continguts del curs i de les propostes que faran les organitzadores.

 

PROGRAMA

30 D’OCTUBRE. SESSIÓ INAUGURAL (SESSIÓ OBERTA): ECONOMIA GLOBALITZADA, IMPUNITAT DE LES TRANSNACIONALS I VULNERACIONS DE DRETS

- Pak Kin Wan, Labour Education and Service Network (LESN). Hong Kong, Xina.
- Juan Hernández Zubizarreta, Observatorio de Multinacionales en América Latina, Euskal Herria
- Aitor Urkiola, GRAIN
- Mònica Vega, Campanya Banca Armada - SETEM Catalunya

S’obrirà la sessió inaugural amb la participació de l’activista pels drets laborals Pak Kin Wan, contextualitzant, a partir de la seva experiència, la importància d’abordar en aquest curs les vulneracions de drets humans darrere de les transnacionals. A continuació, durant la primera part de la sessió s’introduirà el procés i les conseqüències de la globalització econòmica i de la transnacionalització de les empreses, així com el seu vincle amb els impactes i vulneracions de drets i amb la configuració de l’actual indústria global. Finalment, durant la segona part de la sessió es parlarà dels impactes de les entitats financeres al Sud.

 

6 DE NOVEMBRE. NORMATIVA INTERNACIONAL DEL TREBALL EN CLAU DE GÈNERE

Ponent pendent de confirmació

Laura Huici Sancho, professora en dret internacional públic i relacions internacionals a la UB

S’explicaran el paper de l’Organització Internacional del Treball, les normes internacionals de treball i tractats vinculants en relació a les indústries deslocalitzades i les cadenes de subministrament; identificant dificultats de vetllar per l’aplicació d’aquesta normativa i quins incompliments es produeixen per part d’empreses transnacionals.

En la segona part de la sessió, s’abordarà específicament la normativa internacional en relació al gènere, analitzant la protecció de la dona treballadora i com la perspectiva de gènere es reflecteix en aquesta normativa.

 

13 DE NOVEMBRE. LA INDÚSTRIA TÈXTIL AVUI: DELS DRAPS BRUTS DE LES TRANSNACIONALS ALS PROJECTES COOPERATIUS TRANSFORMADORS

- Xènia Domínguez, Campanya Roba Neta - SETEM Catalunya
- Representant d’ACPP (Assemblea de Cooperació per la Pau)

En aquesta sessió s’abordaran específicament les cadenes de subministrament a la indústria tèxtil. Primerament, es farà una contextualització històrica de l’evolució i transformació d’aquesta indústria prèvia i posterior a la globalització i processos de deslocalització i transnacionalització. A continuació, a partir de la discussió de casos concrets, s’aprofundirà en les vulneracions de drets humans i laborals (en matèria de drets a l’associació i negociació col?lectiva, salaris i jornades laborals, condicions i seguretat en el treball, transparència...), així com en la feminització de la indústria i les seves implicacions. Es presentarà el treball d'incidència i denúncia que es fa des de la campanya internacional Clean Clothes Campaign (Roba Neta a Catalunya) i els resultats positius aconseguits.

Finalment, es presentaren exemples de projectes cooperatius transformadors de dones del sector tèxtil al nord del Marroc.

 

20 DE NOVEMBRE. EL COST REAL DE L’ELECTRÒNICA

- Laia Fargas Fursa,  Campanya Make ICT Fair - SETEM Catalunya
- Björn Claeson, Electronics Watch. Holanda
- Eva Vidal, programa UPCReuTIlitza - Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPC i  professora de la UPC

En aquesta sessió, s’aprofundirà específicament en les cadenes de subministrament a la indústria electrònica, un dels sectors més importants de l’economia mundial. S’abordarà el model de producció de les tecnologies de la informació i la comunicació, basat en la deslocalització i subcontractació, identificant i analitzant les vulneracions de drets humans i laborals que tenen lloc. A continuació, es presentaran les accions d’incidència i denúncia que s’estan duent a terme front a aquesta indústria, així com de les alternatives, com és la compra pública responsable.

Finalment, en la darrera part de la sessió, s’abordaran els impactes i conseqüències mediambientals i socials del creixent volum de residus que genera la indústria de l’electrònica com a resultat de l’obsolescència programada i estètica, la toxicitat dels materials que s’empren i la irresponsabilitat empresarial en relació al disseny, el reciclatge i la reparació.

 

27 DE NOVEMBRE. DENÚNCIA I INCIDÈNCIA: EINES I ESTRATÈGIES D’ACTIVISME PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

- Júlia Rivas, SETEM Catalunya
- Javier Garcia, Democràcia i Cultura de Pau – Greenpeace. Madrid
- Alba Herrera, Activisme –  Amnistia Internacional Catalunya

Al llarg del curs, es treballarà des d’una mirada transversal de responsabilitat com a agents de canvi en tant que consumidors i en tant que agents polítics. En aquesta sessió, es farà una primera part introductòria a què és l’activisme, així com estratègies i eines individuals i col?lectives de transformació social a partir de l’activisme. A continuació, es farà una taula rodona on intercanviarem experiències, reflexions i estratègies d’activisme a partir de la trajectòria i expertesa d’organitzacions activistes.