Una assemblea més i un nou curs per endavant!

30/04/2015

SETEM Catalunya

siguiente

Dissabte 18 d'abril vam celebrar l'assemblea de socis i sòcies de SETEM, per votar la memòria i el tancament econòmic del curs passat, així com el pressupost i els projectes de futur de l'entitat. 

Alguns números que reflecteixen el nostre 2014:

1.000 sòcies
130 participants a 21 Camps de Solidaritat en 14 països i 3 continents.
5 administracions públiques afiliades a Electronics Watch.
Pam a Pam a 41 comarques de Catalunya.
2 campanyes de denúncia: Roba Neta i Banca Armada.
7 publicacions presentades.
31 municipis fan la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica.

I tot això, gràcies a la col·laboració de les persones sòcies però també de centenars de persones voluntàries (Consell de Camps de Solidaritat, Xinxetes Taronges de #pamApam, voluntariat a l’oficina, col·laboradors a fires i festes, etc.), dels articulistes del blog del voluntariat, de milers de ciberactivistes, de desenes de donants accionistes que ens permeten realitzar activisme accionarial, de les elegacions i els grups locals, de la Junta Directiva i de l'Equip Tècnic).

Gràcies a totes aquestes persones, encarem el nou curs amb força!