Missatge de comiat de la Junta Directiva sortint

04/07/2018

SETEM Catalunya

siguiente

Les sòcies de SETEM Catalunya ens vàreu donar la vostra confiança a través de l’Assemblea General fa una pila d’anys, la majoria de nosaltres més de sis vinculants a la Junta Directiva. Fer voluntariat a la Junta de SETEM és un honor i un repte, que a voltes demanda una gran dedicació, necessària per donar direcció i suport a l’equip tècnic seguint les indicacions de la base social a través dels plans estratègics vigents a cada moment. Hem de dir que han estat anys d'aprenentatge, de moment bons i també d'algunes dificultats, però com hem dit al principi ho hem afrontant com un repte.

Tot i que els darrers mesos hem pogut mostrar símptomes de cansament i alguna frustració, sempre hem desenvolupat les nostres responsabilitats amb la màxima dedicació i compromís. Segur que hem tingut encerts i desencerts, confiem que els primers superin en escreix els darrers. Això us correspon a vosaltres valorar-ho com a sòcies.

En aquest moment de comiat volem transmetre el nostre sincer agraïment a totes les persones que han format part de l'equip tècnic durant aquests darrers sis anys, per la gran feina feta tant per mantenir el nivell de les activitats en els moments de més dificultats, com per innovar, millorar i incrementar les nostres accions en els darrers anys. En aquest sentit tant la confiança demostrada per les finançadores, com el reconeixement del propi sector avalen la feina feta. També volem manifestar un profund agraïment a la base social per la confiança que ens han donat durant tantes AGO, i a totes les voluntàries i activistes de l'entitat per la vostra implicació i aportació al projecte comú que és SETEM, i per recolzar-nos com a Junta quan més ho hem necessitat. Processos com la definició del nou Pla Estratègic, el nou model d'AGO o el propi procés de relleu de Junta no haguessin assolit els seus objectius sense la vostra participació determinant.  Per últim volem enviar un agraïment molt especialment a les companyes de Junta que, per circumstàncies diferents no ens han pogut acompanyar fins al final d’aquesta etapa, la Judith Calabria, la Irene Humet, l’Anna Mir, la Silvia Romeu i en Pau Carreño.

Fa uns mesos encetàvem un procés de relleu, amb certa preocupació per trobar sòcies motivades per entrar a la Junta o presentar una nova candidatura. Després de molts esforços i reunions dels diferents col·lectius de l’entitat es van constituir dues candidatures que oferien a la base social, dues visions i projectes d’organització i gestió interna de l’entitat. L’Assemblea General va atorgar la confiança i el mandat a una de les propostes. Són un equip de sòcies amb molta experiència a l’entitat,  molt identificades amb el projecte col•lectiu que és SETEM  i que s’enfronten a reptes molt ambiciosos, com ara l’aplicació del nou pla estratègic, la implantació d’un nou organigrama i processos de presa de decisions més àgils i eficients, la millora en l’estabilitat laboral, l’increment de la base social i dels fons propis.

Demanen a les Sòcies, les Voluntàries i Activistes, i a l’Equip Tècnic tot el seu suport a la nova Junta en aquesta nova etapa que s'ha iniciat. Nosaltres des d’on la Junta ens requereixi romandrem a la seva disposició per facilitar el relleu i recolzar-les en totes aquelles decisions que considerin que ens necessiten.

Deixem la Junta amb la satisfacció d'haver tingut l'oportunitat de retornar a l'entitat part del molt que ens ha donat al llarg de tants anys, i sobretot contents d'haver compartit molts bons moments, i sentit-nos afortunats d'haver recollit molts aprenentatges que ens han enriquit tant a nivell personal com col·lectiu. Ser membre de Junta de SETEM Catalunya és una responsabilitat exigent, però se'ns dubte ha valgut la pena.

Seguirem treballant des de la base social i el voluntariat de SETEM, Movent-nos per Canviar el Món. Perquè després de 50 anys de lluita, aquest canvi és més necessari que mai; les creixents desigualtats, la vulneració sistemàtica de drets humans, la usurpació de les sobiranies dels pobles, l'espoliació de recursos naturals, l'individualisme, el consumisme desenfrenat, el capitalisme ferotge, el sistema patriarcal, ens interpel·len a prendre partit, a mobilitzar-nos, a seguir ferms i compromesos en les nostres lluites. El repte és immens. És per això que com a Junta sortint us interpel·lem novament a participar activament de la nostra associació, perquè com diu la dita "molta gent petita en llocs petits fent coses petites, pot canviar el món", i perquè el canvi sortirà de la societat, o no serà. I perquè creiem fermament que SETEM ha de ser una eina al servei de la societat per impulsar aquest canvi.

Moltes gràcies,

Laura Bosch, Mayte Zurera, Núria Toledano, Jordi Azorín i Domènec Creus

Junta sortint de SETEM Catalunya