Llegeix el nou informe sobre ESS i tèxtil a Barcelona!

06/03/2019

SETEM Catalunya

siguiente

Aprofitant una petició de Barcelona Activa per conèixer l'estat de les iniciatives de l'Economia Social i Solidària a Barcelona, SETEM va començar a preparar un informe anomenat “Exploració del sector tèxtil amb mirada d’economia social i solidària a Barcelona”, una anàlisi de les iniciatives de l’ESS que funcionaven a Barcelona dins el món del tèxtil i la confecció. Després de tres trobades amb botigues dedicades, entrevistes en profunditat i enquestes s’han publicat els resultats als quals s’ha arribat! 

Dins l’informe s’analitzen factors molt diversos com el repartiment de tasques, el gènere de les treballadores que es dediquen al sector, els tipus de contracte o els salaris que es reben. A partir d’aquí l’estudi presenta unes conclusions on intenta resumir i explicar a quins reptes s’enfronten totes aquelles iniciatives del tèxtil emmarcades dins l’economia social i solidària i quins punts forts té.

Les conclusions que s'extreuen de l'informe expliquen que el tèxtil de l'economia social i solidària es troba en un moment complex, amb les grans indústries com a principals competidores, però que alhora a Catalunya cada cop apareixen més iniciatives que tenen la possibilitat de créixer i formar una nova xarxa a partir de la intercooperació.

Si voleu consultar més informació i saber sobre el sector tèxtil, podeu fer-ho al nou informe “Exploració del sector tèxtil amb mirada d’economia social i solidària a Barcelona”. Aquí el podeu veure!