Històries de transformació social pel 50è aniversari

18/11/2018

SETEM Catalunya

siguiente

Per celebrar els 50 anys de SETEM, a més d'una jornada plena d'activitats que celebrem el dissabte 1 de desembre al Casal de Joves Girapells (carrer Teodor Llorente, 20, Barcelona), publiquem una sèrie de vídeos titulada "Històries de transformació social".

Sis veus de persones vinculades a SETEM expliquen les principals línies de treball i valors que defensem i hem defensat aquests 50 anys.

1. Xènia Domínguez - Campanya Roba Neta

A les empreses i bancs se’ls hi ha d’exigir que compleixin els drets humans i ambientals. Hem de fer incidència política perquè apliquin polítiques ètiques en les seves inversions i siguin transparents en tota la cadena de subministrament i en el compliment dels drets laborals. Per aconseguir-ho, el paper de les administracions públiques és clau: és fonamental que incorporin la compra pública socialment responsable.

2. Cora Espinosa - Camps de Solidaritat

La solidaritat ha de ser una relació d’acompanyament mutu entre iguals, empàtica i respectuosa. Ha de ser una eina d’apoderament i de lluita contra les injustícies a tot el món. Per això, és important que ens formem i sensibilitzem sobre les creixents desigualtats Nord-Sud i exercim constantment d’altaveu de les lluites d’organitzacions, tant locals com globals, que defensen els drets humans.Cal generar una  mirada crítica i reflexiva que qüestioni el sistema capitalista i reconegui la sobirania dels pobles.

3. Martha Gómez - Pam a Pam

Una altra economia és possible i ja existeix. Al nostre país nombroses iniciatives fan activitat econòmica basant-se en el compromís social i ambiental i l’emancipació del treball. Per això apostem per visibilitzar i enfortir els valors de l’Economia Social i Solidària, les economies feministes i el moviment dels procomuns. Prioritzem les persones i la intercooperació per sobre del capital.

4. Martí Boneta - Voluntari de SETEM Catalunya i OikoCrèdit

A molts dels països del Sud els ingressos de milions de  famílies depenen de l’exportació de matèries primeres com el cotó, el cafè o el cacau. Però els preus els marquen les multinacionals que dirigeixen i controlen el comerç mundial. Per això, hem de defensar i promoure la comercialització justa al llarg de tota la cadena de producció, transformació i distribució. I alhora, fomentar el consum crític i responsable i la sobirania alimentària.

5. Mercè Carrió - Voluntària a l'oficina de SETEM Catalunya

La participació de voluntàries i activistes i la independència financera són principis que portem en el nostre ADN associatiu. Per enfortir una associació, hem de donar eines a les voluntàries perquè puguin apoderar-se per multiplicar l’impacte social i assolir objectius col·lectius. I alhora, trobar recursos per garantir la nostra independència econòmica. Tot això, posant sempre les cures al centre.

6. Lídia González - Junta directiva de SETEM Catalunya

Vivim en un sistema patriarcal i capitalista que fragmenta i separa el planeta i la societat, generant  desequilibris naturals, socials i de gènere amb resultats imprevisibles. Per això, el feminisme i l'ecologisme són sempre presents en la nostra feina de  defensa dels Drets Humans o la promoció d'economies alternatives. És a dir, treballem per una cultura feminista que valori la diversitat tant de gènere  com cultural i reconegui la pertinença de l’espècie humana dins la naturalesa.

50 anys movent-nos amb tu per transformar el món!