Comunicat obert de la Junta Directiva a les sòcies de SETEM Catalunya

30/09/2019

SETEM Catalunya

siguiente

Benvolgudes sòcies de SETEM Catalunya,


Davant el recent manifest per part de l’Assemblea de Treballadores de SETEM Catalunya, com a Junta Directiva de l’entitat volem fer públic el nostre posicionament. En aquest comunicat resumim algunes informacions que considerem rellevants per tal d’oferir una visió més global sobre la situació actual de l’entitat.

L’any 2012 la Junta Directiva de SETEM d’aquell moment va decidir prescindir de la figura de direcció, per diferents motius, principalment de caràcter econòmic. Des d’aleshores, les successives Juntes Directives van intentar formes alternatives de governança de l’entitat, sobretot pel que fa a la relació entre equip tècnic i Junta (coordinació no remunerada, coordinació col·legiada), que no van acabar de funcionar.

A partir de l’any 2017, i a causa d’una manca de relleu de Junta, des de la base social es va iniciar un assessorament extern que va contemplar la recuperació de la figura de direcció per a un millor funcionament de l’entitat i per a garantir l’assoliment dels objectius estratègics. El novembre de 2018, la Junta actual –representants escollides per l’Assemblea General el juny del 2018–, va prendre la decisió de reintroduir-la, tot i ser conscients que aquest canvi d’organigrama no era ben rebut per la majoria de les treballadores.

Per seleccionar la persona que ocuparia el càrrec de direcció vam contractar una empresa externa solvent, especialitzada en el Tercer Sector, i les treballadores van tenir un paper en el procés de selecció que va acabar després d’un bon nombre d’entrevistes.

Es va planificar un període de traspàs de tasques de 6 mesos entre la coordinació col·legiada i la direcció. Entenem que després de molts anys sense aquesta figura, reincorporar-la al cap de tant temps pot provocar friccions, especialment si es constaten deficiències en el funcionament de l’entitat.

A principis de setembre vam tenir una reunió a petició de part de les treballadores on ens van traslladar tota una sèrie de qüestions relacionades amb la recent incorporació del director a l'organigrama de SETEM. Les treballadores i treballadors van parlar-nos d'una situació insostenible i ens vam comprometre a parlar amb totes les parts i a traslladar les conclusions a les que arribéssim en una propera reunió. Demanem disculpes per no haver estat suficientment àgils en aquesta resposta, perquè ens preocupa especialment la frase “estem alarmades per la pèrdua en el darrer any, especialment des de l’arribada del director, de principis i valors fonamentals del feminisme i ESS a Setem Catalunya, com són les cures en el funcionament de l’entitat, la democràcia interna o la transparència”. Hem parlat amb moltes treballadores, especialment amb les presents en una situació concreta de conflicte que ens havien explicat. Fins el moment (a dia 30 de setembre, la nova figura de direcció fa 36 dies feiners que és treballador de l’entitat), no tenim constatació de pèrdua de principis i valors fonamentals de la nostra entitat. Pensem que sobretot hi ha un conflicte laboral i sistèmic, i per resoldre aquest problema estem buscant també l’assessorament i l’expertesa d’una entitat especialitzada en resolució de conflictes (laborals i no laborals). Al mateix temps estem treballant els aspectes exposats al manifest per prendre les decisions pertinents. Des de Junta també volem emplaçar totes les persones treballadores, tant les membres de l’Assemblea de Treballadores com les que no en són membres, a sòcies i activistes, a preparar un debat a l’entorn de qualsevol agressió, per raó de gènere, assetjament laboral o de la natura que sigui, per part de qui sigui, i elaborar un protocol d’actuació clar i efectiu. No podem permetre que hi hagi dubtes al respecte.

Creiem important aclarir que la problemàtica interna actual entre Junta Directiva i part de l'equip tècnic no prové en absolut des de l’últim any; s’han fet diferents processos al llarg dels darrers anys per intentar enfortir la bona entesa entre ambdues parts, sobretot per incrementar el reconeixement mutu i l’empatia, però no ha estat suficient. Aquesta situació va quedar evidenciada perfectament a les dues darreres Assemblees generals. És per aquest motiu que, donada la diferent visió sobre com entenem l’entitat, la seva governança i especialment pel que fa al triangle: sòcies i activistes, junta i treballadores, la Junta va proposar al juliol del 2019 iniciar una mediació externa entre la Junta i l’Assemblea de Treballadores com a eina de resolució de conflictes per poder posar solució a aquesta incòmoda situació, que ha generat tant de malestar i costos per a totes, per moltes persones treballadores i de Junta, voluntàries i assalariades, actuals i anteriors, i si no hi ha canvis, futuresAquesta proposta de mediació va ser rebutjada per l’Assemblea de Treballadoresargumentant principalment que “no hi havia conflictes personals”.

Volem continuar amb la màxima transparència possible vers el què està passant, com s’ha intentat fer sempre des dels òrgans directius. De cara a les sòcies, l’associació té mecanismes establerts per generar un espai de participació i debat intern. Recordem que d’acord amb les decisions preses en la darrera Assemblea, hi ha previst convocar una Assemblea Extraordinària abans de final d’any per analitzar conjuntament l’organigrama i la presa de decisions a l’entitat.

Per altra banda, encoratgem les entitats amb les que treballem en xarxa i amb les que ens identifiquem amb valors i principis a buscar un espai comú on poder compartir inquietuds i buscar solucions a aquest problema.

El bon funcionament de l’entitat depèn de totes les persones que en formem part. Ultimàtums, actituds coercitives o amenaçadores que hem rebut aquests dies o algunes tàctiques en relació al màxim òrgan de govern de l’entitat no gaire legítimes que hem vist en algun moment no ajuden a construir una relació de confiança. Des de la Junta Directiva trobem que la manera, algunes expressions i els tempos del manifest no són encertats però des de junta no entrarem en cap guerra de declaracions públiques. SETEM necessita ara més que mai esperit constructiu i per això tornem a emplaçar (ara públicament) a les treballadores a un procés de diàleg i mediació per tal de resoldre la situació. Pensem que aquesta crisi pot ser una oportunitat, una oportunitat de tenir un SETEM encara millor, un SETEM en què totes les persones que hi participem –i en especial la seva base social i activista– se sentin encara més partíceps i orgulloses; un SETEM que posi a les persones, a totes, al centre.

Les persones de la Junta continuarem prenent les decisions que considerem en cada moment que necessiti l’entitat, amb els costos personals que això impliqui, des de l’amor incondicional cap al que SETEM representa, amb la màxima participació, democràcia i transparència possible. Com sempre han fet les successives juntes de SETEM, sempre pensant en el bé de l’entitat. En el moment que considerem que no podem garantir els principis i valors de l’entitat en el seu funcionament, no dubteu que deixarem els nostres càrrecs, que sempre estan a disposició del que decideixin les bases.


Junta de Govern de SETEM Catalunya
(Elena, Martí, Anna, Joaquim, 4 persones voluntàries de l’entitat)

30 de setembre de 2019