1 de MAIG: treballant juntes i amb la justícia social

01/05/2020

SETEM Catalunya

siguiente

L'Organització Mundial del Treball (OIT) estima que es perdran uns 195 milions de llocs de feina a tot el món a causa de la pandèmia, portant milers de persones a l'atur, al treball precari i a la pobresa laboral.

De nou, cal defensar la vida, les persones que sostenen les cures i la vida, els treballadors i les treballadores del Sud global i Nord: aquesta és una lluita compartida.

 

 CAMPANYA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

En un context d'emergència sanitària com el present, volem recordar que a més del sector salut, l'agricultura i l'aprofitament del medi natural són activitats que ara, com sempre, permeten satisfer també les nostres necessitats més bàsiques. Les persones que cada dia treballen la terra i gestionen els seus territoris garanteixen la nostra alimentació. Gràcies a la seva feina disposem d'espais oberts que ens retornen la salut, paisatges vius i bonics, prats, camps, horts i boscos segurs, que filtren l'aigua que bevem, capturen gasos perjudicials i els transformen en l'oxigen que respirem.

Per dur a terme aquestes tasques imprescindibles per la vida, les persones treballadores del camp, en tot el planeta, veuen complicada cada dia la seva feina per múltiples impediments. Exemples d'aquestes dificultats són la falta de coneixement i de reconeixement social per part de la població en general, l'abús de poder de l'agroindústria, els baixos preus que imposa la gran distribució, les infinites dificultats administratives i les flagrants vulneracions dels drets més fonamentals que tenen lloc tan al Sud com al Nord globals.

Aquest és un missatge d'agraïment i de suport a totes les treballadores del camp, especialment aquelles que encara avui veuen vulnerats els seus drets més bàsics. Especial menció a les persones migrades, que partint de situacions tan injustes que les han obligat a abandonar els seus llocs d'origen, es veuen treballant, en condicions d'esclavitud en els camps de casa nostra. Denunciem també les injustícies socials i ambientals que es produeixen en les grans plantacions de monocultiu del Sud destinades a abastir el mercat internacional i com la vida del peó agrícola es posa encara més en risc, tan al Nord com al Sud, en aquest context de pandèmia. Volem recolzar novament totes les peticions de flexibilització, davant les restriccions sanitàries que s'estan aplicant actualment al sector, i que afecten especialment els col·lectius associats a la petita pagesia i al consum de proximitat. Per tot això i per donar suport a aquestes persones fem novament una crida a favor de l'Agroecologia i animem, ara i sempre, a fer-ne un consum conscient.

#SOSPagesia #SobiraniaAlimentària 

 

CAMPANYA ELECTRÒNICA

La pandèmia provocada per la Covid-19  ha posat encara més de manifest l’explotació, els abusos laborals i la desigualtat en la cadena de subministrament global de l’electrònica, tot recordant-nos la necessitat urgent de respectar la legislació en Drets Humans i les Normes Internacionals del Treball.

Persones que treballen a l’extracció de minerals i a les fàbriques de producció, incloent-hi migrants i informals, estan experimentant desafiaments existencials vinculats amb els obligats bloquejos, com ara la pèrdua d’ingressos, beneficis socials, de refugi i d’un mitjà per alimentar-se a ells mateixos i a les seves famílies. Sovint, aquests treballadors no tenen esquemes de protecció social, ni estalvis ni cap altre mitjà de suport per si mateixos quan perden la feina.

D’acord amb els principis directius de les Nacions Unides sobre les empreses i els drets humans i les directrius de l’OCDE per a les empreses multinacionals, sobre drets humans i les convencions fonamentals de l’OIT, les empreses operatives a nivell mundial tenen la responsabilitat de vetllar pels drets de totes les persones treballadores de la seva cadena de subministrament. I els governs tenen el deure de vetllar perquè les empreses compleixin aquestes normes.

A més, les obligacions extraterritorials dels estats impliquen la protecció dels drets dels treballadors implicats a les cadenes de subministrament de les empreses matriu d'aquests estats. Molts treballadors vulnerables de les cadenes de subministrament ja estan exposats a treballs forçats, treball perillós, llargues hores de treball, salaris molt baixos, discriminació i, a més, no tenen seguretat laboral ni d’ingressos. Algunes d’aquestes precàries condicions també afecten a persones que treballen als països del Nord en els sectors de la logística i el transport vinculat a l’electrònica.

La crisi de la Covid-19 només augmenta i aprofundeix l’impacte negatiu d’aquestes condicions sobre la vida precària d’aquestes persones treballadores.

Per això volem recordar, un cop més, la rellevància que consumidors públics, com les administracions i les universitats, garanteixin també ara la dignitat i la seguretat d'aquests treballadors a les seves cadenes de subministrament. També la importància d’un consum just i responsable d’aparells electrònics de part de tots i totes.

L’impacte d’aquesta pandèmia va molt més enllà de l’ajuda d’emergència inicial i de l’assistència sanitària –tot i ser crucials–, també es relaciona amb els drets de tots les persones treballadores. Per això cal defensar el dret al treball, juntes  al Sud global i Nord, amb i per la justícia social.

#ElectrònicaJusta

 

CAMPANYA ROBA NETA

Hi ha més de 150 milions de treballadores en països de baixos ingressos que produeixen articles per a l’exportació a l’Amèrica del Nord, Europa i el Japó, i desenes de milions més en llocs de serveis vinculats a empreses transnacionals als països més rics.

Avui, ens preguntem: amb l’actual crisi de la Covid-19, qui es fa càrrec dels drets de les persones que treballen en les cadenes de subministrament global?

Només al sector de la roba, el tèxtil i el calçat, hi ha 50 milions de persones arreu del món treballant, moltes d’elles dones, el sou de les quals és el principal ingrés per a les seves famílies.

Lliure sindicalització

“Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi, tal com recull” l’article 23 (punt quatre) de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Per què insistim a subratllar avui, 1 de maig, el dret de lliure sindicalització a la indústria tèxtil?

- Per fer visible una de les grans vulneracions en drets laborals de les grans marques tèxtils, els seus proveïdors i la falta de protecció social per part dels països més afectats per la crisi de la COVID-19.

- Perquè, segon consta als informes internacionals, s’ha aprofitat la crisi generada per la pandèmia per acomiadar principalment les dirigents sindicals de les fàbriques tèxtils d’arreu del món. Han estat les primeres de la llista!

- Perquè actualment, la vulneració dels drets de les persones treballadores al sector tèxtil, sobretot els de les dones, és un fet que denunciem des de fa anys, però actualment, amb la crisi de la Covid-19, es fa encara més evident. Especialment en estats liberals, on les lleis de seguretat laboral són precàries i el tèxtil representa el sector que més aporta al PIB (per exemple, a Bangladesh).

- La participació i l’organització de les treballadores és ara més important que mai. En aquesta crisi, qui representa les persones treballadores?

Qui s’encarrega dels drets de les dones que tenen a càrrec els seus familiars i que, en molts casos, encara no han rebut els salaris del mes de març?

És molt important que en aquesta crisi, les treballadores, tant en les fàbriques com en el sector detallista o de distribució, estiguin al centre de les solucions econòmiques per garantir que les mesures que haurien de protegir la seva salut no serveixin per agreujar la seva situació de vulnerabilitat. 

La llibertat d'associació i els convenis col·lectius són imprescindibles per garantir la legítima defensa dels seus drets i un salari i condició de treballs dignes. Les empreses tèxtils han d'apostar per proveïdores que promocionin activament la lliure associació.

Veieu el vídeo de LLiure Sindicalització realitzat per SETEM Catalunya amb la col·laboració de Claraboia Audiovisual.

#RobaNeta

www.robaneta.org

Articles d'interès:

Entrevista ràdio: treballadores del tèxtil i Covid-19

Rana Plaza i lluita treballadores durant el Covid-10

Mesures d'urgència per minimitzar l'impacte de la pandèmia en la salut i vida de les treballadores.

Declaració Universal de Drets Humans*

Article 23

1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur.

2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball.

3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.

4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi

*Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948

#Lluitescompartides

 

Vídeo: Campanya #ElectrònicaJusta de SETEM Catalunya